Fastigheter som ny investering

Vid köp av fastigheter kan det finnas behov av lånerelationer som banken erbjuder. Det är också möjligt att belåna ett företag genom att ta ut företagsinteckningar som säkerhet men ibland kan banken även godkänna ett lån utan säkerhet. Beroende på hur stort belopp som lånas finns det olika val när det gäller bindningstid. Den som lånar över 100 000 kronor kan välja att binda räntan mellan ett till tio år. Lån med rörlig ränta som ligger mellan 100 000 kronor och fem miljoner kronor kopplas till bankens basränta. Överstiger det lånade beloppet fem miljoner kronor och man vill ha rörlig ränta så får man kontakta banken för en offert och ytterligare uppgifter.
Det finns ofta också en möjlighet att köpa till ett så kallat räntetak. Det innebär att räntan på lånen är rörlig nedåt men överstiger aldrig det maxtak som satts, oavsett om räntan i allmänhet överstiger detta. Det skyddar dig från plötsliga räntehöjningar.

Köpa jordbruksfastighet

Något som verkligen inte brukar förknippas med snabba klipp eller jättestora intäkter är förvärv av jordbruksfastigheter. Många tänker därför inte på att jordbruksfastigheter också är kommersiella fastigheter. De är dock en väldigt annorlunda investering jämfört med de traditionella kontors- och butikslokalerna och liknar mer hotellinvesteringen i och med det att du inte bara köper en ny fastighet, du köper ett helt nytt företag och ett nytt liv.

Lantbruk eller skog?

Det första du måste bestämma dig för är om du tänkt satsa på traditionellt lantbruk eller om du vill fokusera på skogsbruk. Om du vill bli skogsbrukare, får du förstås leta främst efter skogsfastigheter. De största skogsfastigheterna finner du i allmänhet i den norra delen av landet och du kan bli tvungen att acceptera ett boende långt ute i ingenstans om du vill sköta din skogsfastighet själv.

Att tänka på när du köper skogsfastighet

Framför allt bör du försäkra dig om att skogen som växer på fastigheten du tänkt köpa är av god kvalitet. Därför är det mycket viktigt att själv besöka fastigheten och inspektera träden. Marken är en minst lika viktig del av investeringen, eftersom en bördig jord gör att träden växer snabbare. När du köper skog som privatperson, blir du per definition näringsidkare. Det innebär att om du äger ett skogsbruk så är du också en enskild näringsidkare.
En investering i ett skogsbruk är en långsiktig investering. Skog som avverkas får du i regel bara betalt för en gång, om du inte lever ett osedvanligt långt liv. Egenplanterad skog är det få som får chansen att avverka. Du kan dock tjäna en del pengar på att sälja jakträttigheter under jaktsäsongen eller också genom att plocka och sälja bär och svamp.

Att tänka på när du köper lantbruksfastighet

När du letar efter andra typer av jordbruksfastigheter spelar andra faktorer in. Ska du ha djur måste ladugårdar och utomhusinhägnader vara i gott skick. Det är också viktigt att dessa konstruktioner uppfyller de krav som ställs på stallmiljön av Jordbruksverket. Om du planerar att ha nötkreatur och tänker bygga en ny ladugård på fastigheten du köper, måste du ha i åtanke att den måste uppföras så att du kan ha djuren i lösdrift. Därför måste det finnas nog med utrymme för detta.

Ska du investera i en hästgård är även andra faktorer viktiga. Den som tränar hästar som tävlar i trav eller andra hästsporter gör bäst i all leta efter en hästgård som ligger nära de största tävlings- och träningsbanorna. Den som tävlar flitigt i Danmark och Tyskland men som ändå vill förbli bosatt i Sverige bör överlägga att basera sig i södra Skåne.

Att ansöka om tillstånd – Jordförvärvslagen

I vissa fall måste man ansöka om tillstånd för att få köpa en jordbruksfastighet. Rent allmänt delas Sverige in i tre områden: glesbygdsområden, omarrenderingsområden och friområden. Köper du en jordbruksfastighet i ett friområde krävs normalt inget tillstånd. I glesbygdsområden och omarrenderingsområden måste du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Ansökan måste ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre månader efter köpet.

Detta gäller för dig som privatperson. Köper du en jordbruksfastighet som företag krävs alltid tillstånd, oavsett område.