Fastigheter som ny investering

Om en cykelställ för vägg med möjlighet att låsa fast ramen

Om en cykelställ för vägg med möjlighet att låsa fast ramen

Om en cykelställ för vägg med möjlighet att låsa fast ramen

Allt fler personer i vårt avlånga land har valt att börja cykla och att använda cykeln som sitt främsta transportmedel. Det handlar dock inte bara om att göra ett klimatsmart val utan även om de många hälsoeffekter som kommer med cyklandet. Men för svenska cyklister kan det ibland vara en stor utmaning att hitta ett lämpligt sätt att parkera sin cykel. Därför krävs fler cykelställ för vägg med möjlighet att låsa fast ramen. Sådana har nämligen många fördelar – vilka dessa är belyser vi nedan!

3 fördelar med cykelställ för vägg med möjlighet att låsa fast ramen

Fördelarna med cykelställ för vägg med möjlighet att låsa fast ramen är att de:

  • Optimerar användningen av utrymmet. En viktig fördel med denna typ av ställ för cyklar är att de optimerar användningen av utrymmet. De gör det nämligen möjligt att förvara cyklarna på ett sådant sätt att stället inte upptar onödigt mycket plats på ytan. Och eftersom stället är monterat på väggen frigörs en hel del utrymme på marken. Detta är särskilt gynnsamt på de platser där det är ont om ledigt utrymme.
  • Erbjuder möjligheten att låsa fast cykelramen. En viktig fördel med dessa typer av cykelställ är just möjligheten att låsa fast ramen. Utformningen av dessa ställ gör det möjligt för cyklister att låsa fast cykelramen snarare än hjulet på cykeln. Detta faktum ökar säkerheten markant då detta är en mekanism som gör det svårare för cykeltjuvar att stjäla cykeln. Därmed kan du som cyklist känna dig trygg i vetskapen att din cykel står säkert parkerad.
  • Uppskattas av merparten av alla cyklister. Användningen av denna typ av ställ för cyklar har ökat ganska kraftigt på senare år. Detta är ett tydligt tecken som visar på deras effektivitet samt acceptansen för dem bland cyklister i samhället. Ställen är inte bara eftertraktade av privatpersoner utan även av företag och kommuner som vill erbjuda effektiva och trygga cykelparkeringar.

Detta är med andra ord ett tryggt och säkert val att satsa på när ni vill erbjuda möjlighet till parkering av cyklar, med fokus på trygghet och säkerhet.