Fastigheter som ny investering

Vilka gör besiktning vid relining i Trelleborg?

Vilka gör besiktning vid relining i Trelleborg?

Inför att relining planeras att genomföras bör en inspektion ske av stammarna och efter att arbetet är slutfört behöver besiktning ske. Vilka företag kan utföra detta om behovet finns i Trelleborg?
I korthet:

  • Reliningkonsulter genomför inspektion och besiktning
  • BRiF anslutna konsulter ger ökad säkerhet
  • Företag i närheten av Trelleborg hittas på brif.se

Konsulter genomför inspektion och besiktning

Första steget är att genomföra en inspektion av stammarna. Det är denna inspektion som ligger till grund för om relining är möjlig att genomföra eller om ett större stambyte krävs. Konsulterna är oberoende och utför inte relining eller stambytet. Det kan, lite förenklat, jämföras med hur en bilprovning undersöker bilen och påtalar vad som behöver ordnas men det är sedan bilmekanikern som åtgärdar problemet.

De kan därmed genomföra inspektion och därefter ta fram ett underlag som kan användas vid kontakt med entreprenörer. I och med att det tydligt framgår vilket arbete som behöver utföras blir det även mycket enkelt att få offerter från flera företag på exakt samma arbete.

Andra steget är att besiktning sker under arbetets gång. Konsulterna följer entreprenörernas arbete och kontrollerar att det sker enligt branschstandard. Ofta dokumenteras både material och arbetssätt vilket blir en trygghet för fastighetsägaren. Skulle det bli en försäkringsfråga finns bevis på hur arbetet utförts.
Planeras relining att eventuellt utföras kan alltså en konsult kontaktas redan på stadiet då behovet ska fastslås. Konsulten kan sedan bistå med allt från behovsanalys och offertförfrågningar till projektledning och till sist besiktning

BRiF-ansluten skapar trygghet

Oavsett om snickare, VVS-personal eller bokföringsbyrå ska anlitas finns fördel att företaget är branschanslutet. Företag som är anslutna har både uppvisat att de arbetar enligt branschföreningens regler och skulle bli utesluten om de inte följer dessa regler. Självklart innebär inte en anslutning att 100 % av företagen kommer leverera ett perfekt resultat men en anledning att dessa organisationer skapas är för att hålla kvalitén uppe.

Hitta företag för besiktning vid relining i Trelleborg

För att underlätta för kunderna att hitta anslutna företag finns dessa registrerade och kategoriserade på organisationens hemsida. Önskas kontakt tas med en reliningkonsult i Trelleborg hittas anslutna företag på Brif.se. Gå till Medlemmar – Konsulter/Besiktningsutbildade och välj sedan Södra Sverige. Nu kommer anslutna företag presenteras från hela Södra Sverige och de flesta kan därmed utföra arbetet i Trelleborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *