Fastigheter som ny investering

Frågor om fönsterbyte – JO´s Fönsterbyggarna

Frågor om fönsterbyte – JO´s Fönsterbyggarna

Som bostadsrättsförening, fastighetsägare eller villaägare är frågan om fönsterbyte något som kan dyka upp. JO´s Fönsterbyggarna är en erfaren firma som är verksam i bland annat Uppsala, Västerås och Stockholm. Vid behov av fönsterbyte i Uppsala är en kontakt värd tiden.

På sin hemsida svarar de på frågor som:

  • Kan man göra ett fönsterbyte på vintern?
  • Dammar det mycket?
  • Går det att bo kvar medan bytet görs?

FAQ om fönsterbyte – med JO´s i Uppsala

Fyra vanliga frågor – och svaren på dem.

Dammar det mycket när man gör ett fönsterbyte?

På frågan om det dammar mycket vid ett fönsterbyte svarar JO´s i Uppsala – naturligtvis!. De poängterar också att mängden damm dock varierar beroende på vilken typ av hus de arbetar i. Som exempel skriver de att det alstras mer damm i ett putsat stenhus jämfört med ett trähus med en fasad av tegel.

De poängterar att det alltid är en god idé att täcka över bohaget med lakan eller skyddsplast – oavsett om man bor i ett stenhus eller trähus.

Kan bytet göras utifrån, så att man inte behöver stoppa undan saker inne?

På den här frågan svarar firman att först och främst vore mycket opraktiskt och krångligt att enbart jobba från husets utsida. För det andra, skriver de, finns det också hinder som gör att det praktiskt taget är omöjligt att enbart jobba utifrån.

Exempel på sådana hinder:

  • De fönster som JO´s monterar har sina infästningshål på insidan av fönstret.
  • Listerna måste monteras inifrån.

Är det möjligt att bo kvar under arbetets gång?

På den här frågan svarar de självklart. Ett vanligt fönsterbyte brukar ta ungefär en till tre dagar, men eftersom de grovstädar varje dag – även om de inte är klara inne i en bostad – så är det möjligt att bo kvar under arbetets gång.

Är det verkligen en bra idé med fönsterbyte på vintern?

För att göra bytet så bekvämt som möjligt på vintern anpassar JO´s sitt arbete. Den främsta åtgärden är att riva ut färre fönster åt gången och på så vis minimera tiden som det är öppet utåt. Är det riktigt kallt ute ställer de in värmefläktar för att det inte ska bli allt för kallt inomhus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *