Fastigheter som ny investering

Solceller i Norrland – Installation, Bidrag och Innovation

Solceller i Norrland – Installation, Bidrag och Innovation

Olika delar av Sverige har olika förutsättningar för att använda solceller som energiförsörjning. På Gotland är det exempelvis mycket vanligt vilket beror på många soltimmar samt att elnätet inte sällan ligger nere. Hur ser förutsättningarna ut i Norrland? Uppenbarligen är de goda då ett av Sveriges första självförsörjande hus byggdes där för några år sedan.

Priser och installation

Att installera solceller i Norrland är en relativt stor affär vilket innebär att offerter bör tas in från flera aktörer innan den slutgiltiga beställningen läggs. Men det är även viktigt att inte enbart se på priset utan även på omdöme, certifikat och kompetens. I likhet med när andra hantverkare anlitas bör även skriftligt avtal skrivas. Att välja ett solcellsföretag som erbjuder totalentreprenad är en stor fördel då dessa tar hela ansvaret för hela projektet oavsett om det behövs tekniker, elektriker eller snickare.

Priset på själva solcellerna kan ges direkt men eftersom dessa företag även genomför installationen behöver de granska förutsättningarna innan de kan skapa en offert. Därmed kommer de hem till personen och gör vissa mätningar samt diskuterar olika lösningar. Utifrån det kan en offert och tidsram erbjudas.

Bidrag vid installation av solceller

  • ROT
    ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gäller på arbetskostnaden. Det innebär att 30 % av den totala arbetskostnaden dras bort av det företag som utför arbetet. Totalt får 50 000 kr dras av under ett kalenderår. Är det däremot två som är skrivna på samma adress kan bägges avdrag användas för att täcka större investeringar.
  • Investeringsstöd
    En ansökan till Länsstyrelsen kan ske för att få tillbaka 20 % av investeringskostnaden. I detta fall gäller det både materialet och arbetet.

Hus i Norrland med självförsörjning via solceller

Är solceller enbart ett komplement eller går det att skapa total självförsörjning? Sedan ett par år finns det hus i Norrland med just detta ändamål. För ett par år sedan lanserades projektet med en villa på Skellefteås campingplats som inte skulle vara ansluten till elnätet. All energi som behövdes skapades av solceller och blev det överskottsenergi lagrades det i ett batteri. När batterierna var fulladdade skapades istället vätgas som enkelt kunde sparas i flaskor. Vätgas som sedan kunde omvandlas till energi. Det är alltså fullt möjligt och frågan är när hela villaområden byggs med solceller som den primära energikällan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *