Fastigheter som ny investering

Olika tekniker som används vid relining

Olika tekniker som används vid relining

Som med alla renoveringar finns olika alternativ vid relining. Metoderna har olika fördelar och nackdelar och som kund är det svårt att i förväg veta vad som ska beställas. Den som känner sig osäker kan anlita en oberoende besiktningskonsult som kan avgöra om stamrust eller relining behöver genomföras – samt i så fall vilken slags renovering som passar bäst.

Strumpinfodring vid relining I fastighet

Med strumpinfodring menas att en lång ”strumpa” används för att skapa det nya inre röret. Med lufttryck blåses strumpan ner i röret så att det kommer på rätt ställe. Därefter används tryckluften för att pressa ut strumpan mot innerväggen på röret. Därmed kommer strumpan att fastna mot väggen och på detta sätt skapa ett nytt rör i detta rör. Det är just detta som relining handlar om – att skapa rör i rör. En fördel är att tjockleken på röret blir exakt lika tjockt över hela rörets längd, inte har några skarvar och får en slät yta. Ett smidigt sätt att utföra relining – i det fall det är möjligt att utföra ingreppet.

Spray

Detta alternativ innebär att det nya röret skapas genom sprutmålning. Detta på samma sätt som ny lack läggs på en bil, i flera lager. Materialet sprayas på insidan av rören, stelnar, nytt lager sprayas osv. På detta sätt går det att skapa valfri tjocklek på innerväggen.

Hybridmetod vid relining

I vissa fall sker en hybridmetod. Det betyder att flera olika arbetsmetoder kombineras (hybrid). Delar av rörsystemet kan renoveras med en viss teknik och andra delar med en annan teknik. Allt för att enkelt kunna anpassa renoveringen utifrån behov och funktion.

Svaghet och kontroll

  • Kräver alltid kontroll
    Vid relining är det mycket viktigt att kontroller sker så att arbetet är helt korrekt utfört och kvalitén kan bevisas. Detta sker via rörinspektion/filmning. Det finns speciella företag som specialiserat sig enbart på just dessa kontroller samt besiktning av de filmer som skapas. Det viktiga är att kontroll sker av en tredjepart och alltså inte företaget som utfört arbetet.
  • Kedjans svagaste länk
    Ett enda litet misstag kan skapa stora skador. När det kommer till relining och andra renoveringsmetoder av avloppsrör bör alltid kvalité stå i fokus. Detta i allt från val av entreprenör till besiktning och garanti. Det inte värt att chansa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *