Fastigheter som ny investering

Fakta om fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en statlig tjänst som bidrar till att säkerställa att skatteskyldigheter för fastighetstransaktioner tas ut av beskattande enheter och att dessa skatter fördelas därefter, till dem som har rätt till det. Det finns två allmänna typer av fastighetsskatt: inkomstskatt och fastighetsskatt. Fastighetsskatter bedöms på alla privatägda fastigheter i den…