Fastigheter som ny investering

Äga och driva kommersiella fastigheter

Termen kommersiella fastigheter avser mark eller byggnader som används för kommersiella ändamål. Kommersiella fastigheter omfattar också kontorsbyggnader, köpcentra, sjukhus, lägenheter, hotell, gårdar, lager och garage. Det köps och byggs kommersiella fastigheter ofta i städerna, medan bostadsfastigheter är vanligare i förorter eller landsbygdsområden. Många kommersiella fastigheter ligger dock på landsbygden eller…